TUNG-HOY
4001 Tuckaseegee Rd. Charlotte, North Carolina, 28208 United States
Điện thoại: (704) 394-9700

CHINESE RESTAURANT

MANDARIN/SZECHUAN/HUNAN/CANTONESE

 

All ABC Permits

 

Open 7 Days A Week

Sunday – Thursday 11:00AM – 10:00PM

Friday – Saturday 11:00AM – 11:00PM

 

Lunch Buffet - $4.20

Monday – Sunday 11:00AM – 3:00PM

 

Dinner Buffet - $6.95

Sunday – Thursday 3:00PM – 9:00PM

Friday – Saturday 3:00PM – 10:00PM

 

Trân trọng kính mời

 
Đánh giá tiệm này

Các bình luận của business directory (1 bình luận)

Bình luận cho business directory này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.