$35.00

CUSTOM FORMULA

Chi tiết sản phẩm

Quý vị không kiếm được công thức dược thảo đang cần? Phòng bào chế dược liệu của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu toa thuốc cho từng cá nhân!

Toa thuốc của quý vị sẽ được cẩn thận bào chế bởi thế hệ thứ 3 trong nghề Đông Y Sĩ sử dụng dược liệu tuyển chọn an toàn, chất lượng và công hiệu.

Hướng dẫn sử dụng

Theo chỉ dẫn của Đông Y Sĩ.