Bệnh chứng: Suy Thận, Sạn Thận / Mật

Sản phẩm dành cho Bệnh chứng: Suy Thận, Sạn Thận / Mật

THUỐC SẠN THẬN
$32.00
Mua 5 tặng 1

Testimonials Video

Patient Testimonials

Vô cùng cảm ơn Thầy Tâm:

Cách đây khoảng 2 tháng, em có đưa Má em tới châm cứu.  Má em bị bệnh thận, thận hư hoàn toàn, ăn không được và 2 chân đi không được.  Sau 3 lần châm cứu thì Má đi lại được.  Thận đã bị hư, Bác sĩ Mỹ nói là phải lọc máu.  Nhưng đến Thầy châm cứu cho thận và khi đi khám Bác sĩ Mỹ lại thì được biết là thận hồi phục được 50%, Bác sĩ Mỹ hỏi làm thế nào, thì em nói là châm cứu và uống thuốc Đông Y.  Bác sĩ Mỹ nói vậy thì cứ tiếp tục châm cứu và uống thuốc của Đông Y, ngưng uống thuốc Tây.  Hiện tại Má em không dùng thuốc Tây nữa chỉ dùng thuốc Đông Y của Thầy mà bệnh thận là quan trọng nhất nhưng bây giờ đã OK hết.

Bệnh nhân: Lương Thị Tuyết, Atlanta, Georgia, United States