Saigon Bistro Vietnamese Restaurant
3145 North Sharon Amity Charlotte, North Carolina, 28211 United States
Điện thoại: 704 536 5888
Nha hang Viet Nam
Cac Mon An Thuan Tuy...Com, Bun, Pho, Hu Tieu, Cac Mon An Dac Biet....Canh Chua ..Ca kho To..vv
 
Đánh giá tiệm này

Các bình luận của business directory (1 bình luận)

Bình luận cho business directory này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.