$49.00
Mua 5 tặng 1
Mọi thắc mắc:
Gọi 813-562-9857 hoặc E-mail
Bạn đánh giá cho sản phẩm này như thế nào?

SỮA ONG CHÚA TƯƠI (KĐ)

(Loại không có đường)

Các bình luận của sản phẩm (2 bình luận)

Gui va bao quan Sua Ong Chua Tuoi | 8/20/2008 11:40 am | Comment By: Master Tam
Hỗn Hợp Sữa Ong Chúa Tươi có thể để ở ngoài trong nhiệt độ bình thường (room temperature), nhưng nếu để trong tủ lạnh thì fresh hơn. Mang về VN được, không sao cả.
Gui va bao quan Sua Ong Chua Tuoi | 4/17/2008 11:00 am | Comment By: tranthituhuong@yahoo.com
Cach day mot tuan gia dinh toi co den nho Thay kham va cham cuu cho cac thanh vien trong gia dinh...nay toi co nguoi chau dang qua Trung Quoc (thay than) vi chau bi suy ca 2 qua than, chau dang o VN nen khong the qua My duoc, trong ba loai thuoc Bac si huong dan co...Hon Hop Sua Ong Chua Tuoi lam cach nao dua ve VN.  Cach bao quan...lam phien Bac si .  Mong Bac si chi giup..cam on Bac si Tam+co Ha.

Kinh,
Huong

Bình luận cho sản phẩm này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.
To help us distinguish between sites dataCtrl.submitted by individuals and those automatically entered by software robots, please type the squiggly letters shown here into the box below.
Vui lòng nhập dòng chữ trong hình dưới đây vào hộp ở ngay phía dưới.