Van Vuong

5/12/2014
[Share] | [Download] - 6695 views | 1004 downloads

Người ở đồi cao người có hay
Tôi nơi phố nhỏ nhớ thương đầy
Chiều về ngắm cánh chim qua núi
Gởi trọn tình tôi theo áng mây...

Comment for this article

Please enter your Name.
Please enter your Email.
Your Email is not valid. Please re-enter.
Please enter your phone number.
Please enter your comment.

Other Articles