Tra Lai Anh

5/12/2014
[Share] | [Download] - 7734 views | 911 downloads

Xin trả lại anh một cuộc tình
Hàng cây bến Ngự bóng lung linh
Nắng vàng chiều muộn vương tà áo
Trả ánh trăng lên chuyện chúng mình...

Comment for this article

Please enter your Name.
Please enter your Email.
Your Email is not valid. Please re-enter.
Please enter your phone number.
Please enter your comment.

Other Articles