Nho Mua Xuan Xua

7/18/2014
[Share] | [Download] - 6449 views | 779 downloads

Nghĩ cũng lạ trong thời chinh chiến
Mùa xuân về bao tiếng cười vui
Thanh bình sao lại ngậm ngùi
Chia tay giã biệt tàu xuôi xứ người...

Comment for this article

Please enter your Name.
Please enter your Email.
Your Email is not valid. Please re-enter.
Please enter your phone number.
Please enter your comment.

Other Articles