Nho Mua Xuan Xua

5/12/2014
[Share] | [Download] - 5680 views | 850 downloads

Còn đâu những tháng ngày hạnh phúc
Cánh mai vàng ôm ấp tuổi thơ
Quê hương sống lại trong mơ
Mừng xuân viễn xứ bài thơ nhớ nhà...

Comment for this article

Please enter your Name.
Please enter your Email.
Your Email is not valid. Please re-enter.
Please enter your phone number.
Please enter your comment.

Other Articles