5/16/2007

Comments for this article (2 comments)

Sửa Ong chúa | 2/8/2010 9:39 pm | Comment By: Nhu An
Xin BS cho biết, sự khác biệt của sửa ong chúa bán trên thị trường (ví dụ của Cô KD bán) với sản phẩm của Dược thảo Tre xanh.
Chân thành cám ơn BS.
Như An

Comment for this article

Please enter your Name.
Please enter your Email.
Your Email is not valid. Please re-enter.
Please enter your phone number.
Please enter your comment.

Other Articles