Saigon Niem Nho

1/18/2015
[Share] | [Download] - 10773 views | 973 downloads

Vườn Tao Đàn buổi sáng vẫn mờ sương
Em muốn viết nói với anh nhiều lắm
Rằng xứ em vẫn thấy quạnh hiu
Xôn xao đó nhưng lòng buồn thăm thẳm...

Comment for this article

Please enter your Name.
Please enter your Email.
Your Email is not valid. Please re-enter.
Please enter your phone number.
Please enter your comment.

Other Articles