Nhu Long

1/18/2015
[Share] | [Download] - 19233 views | 1102 downloads

Viết cho cạn niềm riêng rồi quên lãng
Trút cho vơi tâm sự để rồi xa
Vùi cho sâu bao kỷ niệm ngọc ngà
Chôn cho kín cuộc tình không chung lối...

Comment for this article

Please enter your Name.
Please enter your Email.
Your Email is not valid. Please re-enter.
Please enter your phone number.
Please enter your comment.

Other Articles