Goi Canh Chim Bang

1/18/2015
[Share] | [Download] - 15938 views | 888 downloads

Ta còn đây với nỗi buồn phong kín
Còn mênh mông buốt lạnh với đông tàn
Là tình yêu hay dấu ẩn hoang mang
Đã in đậm từ dạo đó trong tim...

Comment for this article

Please enter your Name.
Please enter your Email.
Your Email is not valid. Please re-enter.
Please enter your phone number.
Please enter your comment.

Other Articles