ĐỊA CHỈ & HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN PHÒNG CHÂM CỨU TẠI TAMPA, FL

Địa chỉ:
9730 N. ARMENIA AVE.
TAMPA, FL 33612

Xem những điểm du lịch lý tưởng khi quý vị đến Florida
Xem khách sạn / nhà nghỉ gần phòng châm cứu
Xem nhà hàng Á Châu gần phòng châm cứu
Xem nhà thờ Việt Nam gần phòng châm cứu

Từ Tampa International Airport

 

 1. Ra khỏi phi trường, giữ bên Phải hướng tới Clearwater (1.7 mi)
 2. Ramp will take you to N Memorial Hwy/SR-60W (0.8 mi)
 3. Tiếp tục chạy trên Veterans Expy (bảng chỉ đường sẽ cho thấy: Air Cargo/SR-589-TOLL N/Veterans Exwy) (4.4 mi)
 4. Lấy exit 6B vô đường Anderson Rd bên trái (0.6 mi)
 5. Quẹo trái vô Anderson Rd (1.8 mi)
 6. Quẹo phải vô Gunn Hwy (0.7 mi)
 7. Quẹo trái vô 4 Oaks Ave (0.1 mi)
 8. Quẹo phải vô đường Lowell Rd (0.2 mi)
 9. Quẹo phải vô đường Darby Ridge Drive (0.3 mi).


Từ Orlando

 1. Đi high way I-4 West đến Tampa (82.4 mi)
 2. Lấy exit vô I-275 North hướng tới I-75 North/Ocala (4.5 mi)
 3. Lấy exit 50 để vô SR-580 West (0.3 mi)
 4. Hòa vào đường West Bush Blvd/SR-580 và tiếp tục chạy trên West Bush Blvd (3.3 mi)
 5. Đường Busch Blvd sẽ chuyển thành đường Gunn Hwy (2.0 mi)
 6. Quẹo phải vô đường Casey Rd (1.4 mi)
 7. Quẹo trái vô đường Lowell Rd (0.2 mi)
 8. Quẹo trái vô đường Darby Ridge Drive (0.3 mi).


Từ Wesley Chapel

 1. Đi SR-54 West hướng tới Caroline Dr (1.3 mi)
 2. Tiếp tục chạy trên CR-54 W/Wesley Chapel Blvd (0.2 mi)
 3. Quẹo trái nhẹ hướng tới I-75 S (4.9 mi)
 4. Lấy exit 274 để hòa vào I-275 S hướng tới Tampa/St Petersburg  (7.2 mi)
 5. Lấy exit 53 vào đường Bearss Ave (0.2 mi)
 6. Giử bên tay phải để theo bảng chỉ đường vô SR-678 W và hòa vào đường Bearss Ave/E Bearss Ave/SR-678 W.  Tiếp tục chạy trên đường Bearss Ave/E Bearss Ave (3.2 mi)
 7. Quẹo trái vô đường Dale Mabry Hwy (1.4 mi)
 8. Quẹo phải vô đường S Village Dr (0.6 mi)
 9. Quẹo trái vô đường Lowell Rd (0.2 mi)
 10. Quẹo trái vô đường Darby Ridge Drive (0.3 mi).


Từ Sarasota

   
 1. Đi high way I-275 North hướng tới St Petersburg (2.4 mi)
 2. Chạy vô I-275 N/SR-55/Sunshine Skyway Bridge/US-19 N.  Tiếp tục chạy trên I-275 N (34 mi)
 3. Lấy exit 39B vô SR-60 W/Cypress St hướng tới SR-589-TOLL N/Veterans Exwy/Tampa International (0.5 mi)
 4. Giử bên tay phải để theo bảng chỉ đường vô Tampa Airport/SR-60 W, hòa vào North Memorial Hwy/SR-60 W (1.5 mi)
 5. Tiếp tục chạy trên Veterans Expy (bảng chỉ đường sẽ cho thấy: Air Cargo/SR-589-TOLL N/Veterans Exwy) (4.4 mi)
 6. Lấy exit 6B vô đường Anderson Rd bên trái (0.6 mi)
 7. Quẹo trái vô Anderson Rd (1.8 mi)
 8. Quẹo phải vô Gunn Hwy (0.7 mi)
 9. Quẹo trái vô 4 Oaks Ave (0.1 mi)
 10. Quẹo phải vô đường Lowell Rd (0.2 mi)
 11. Quẹo phải vô đường Darby Ridge Drive (0.3 mi).

Từ đường Lowell Rd vô 12827 Darby Ridge Dr.
From Lowell to 12827 Darby Ridge Dr

Xem những điểm du lịch lý tưởng khi quý vị đến Florida
Xem khách sạn / nhà nghỉ gần phòng châm cứu
Xem nhà hàng Á Châu gần phòng châm cứu
Xem nhà thờ Việt Nam gần phòng châm cứu