Thể theo lời yêu cầu của quý vị tại Úc Châu trong những năm qua, Dược Thảo Tre Xanh hiện nay đã có đại lý đại diện cho công ty để mở rộng mạng lưới phân phối các sản phẩm dược thảo rất hiệu nghiệm đến tay người tiêu dùng tại Úc Châu. 

Để biết thêm chi tiết hoặc đặt mua dược thảo, xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi ở thông tin dưới đây:

Liên Lạc: Cô Phương Doanh
Điện thoại: 04 2239 6512
Email: lovely_doanh62@hotmail.com

Kính xin quý vị vui lòng gọi trước để bảo đảm là chúng tôi có hàng.  Xin cảm ơn.

Chúng tôi có nhận gởi hàng đến tận nhà quý vị.  Xin hãy liên lạc.