Cao Nguyên và Nỗi Nhở

6/16/2009

Thuốc nào xoa dịu quả tim tôi
Quên kỷ niệm xưa của một người
Đã một lần yêu rồi cách biệt
Lòng ơi đau xót mãi không nguôi... 

 

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác