English | Vietnamese
Địa chỉ Email:
Nhận thông báo mới nhất!

VOVINAM GREEN BAMBOO TOURNAMENT

3/30/2011

You go girl! Break that board!
The bigger they are, the harder they fall.
Am I crazy or are these guys tall?
A proud moment.
What a great kicker Ingrid is! Way to go.
Keep up the good work, Michael May!
Congratulations, man!
Great judging Rick.
What a knock out OUCH!
Boy meets girl... look out man!
All the proud Masters of Carolina.
Master Tam Huynh and master Flame Williamson share a proud moment.
Why you kick me so hard man?
Small package, but a big punch!
Ha! Ha! You missed me.
Finally, eating time!!!
Pick on some one your own size. Buddy!
Bam, Bam, you're down, man!
Is he airborne?
You're going down, dude!
How does he DO That?
All tied up!
A highflying guy!
Look mom...No hands!

Đánh giá bài này
Rate this article
(3 Đánh giá)
5
4
3
2
1

Bình luận cho bài này (0 bình luận)
Viết bình luận của bạn
Tên*:
Email*:
Địa chỉ*:
Điện thoại*:
Chủ đề*:
Nội dung:*
Xác nhận*:
Để giúp chúng tôi phân biệt được đây là thông tin của chính bạn chứ không phải của các chương trình tự động, bạn vui lòng nhập dòng chữ trong hình dưới đây vào hộp ở ngay phía dưới.

Các bài khác