Tiếng đàn bầu chốn ly hương

9/21/2007

Kính tặng Văn Thi Sĩ, Bác Sĩ Châm Cứu,
Dược Sĩ, Võ Sư Hùynh Trọng Tâm
Với tất cả tấm lòng biết ơn
Đã trị lành bệnh thần kinh tọa lâu năm của tôi.

Gởi chút tâm tình qua tiếng nhạc
Tạc lòng tri kỹ chốn ly hương.

Tiếng đàn bầu chốn ly hương

Nghe gió Thu về lòng bùon tê tái
Lẫn tiếng đàn bầu ai gãy canh khuya
Đàn ơi! Đàn geio tiếng não nề
Nghe hờn song núi, nghe quê ngậm ngùi.
Đàn ơi, Đàn vang vọng muôn nơi
Mang niềm uẩn-ức giống nòi Việt Nam!
Hỡi người trôi giạt bốn phương
Đàn bầu ai đó?  Đọan trường lưu vong.


Mùa thu Atlanta, 2003
Nguyên Việt Nhân Nguyễn Đích

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác