Đăng Ký Nhận Thông Tin

Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.

Valentines ’08

2/21/2008

valentines_08VALENTINES ’08

Thánh Tôn phố cũ vẫn bơ vơ
Trăng ướt  sương đêm vẫn đợi chờ,

Năm tháng ngậm ngùi thương, tiếc, nhớ.
Người về đòi lại dấu yêu xưa.

Ta mang nỗi nhớ sầu da diết
Mỗi độ Đông sang gió lạnh lùng,
Sá chi một lần đau cách biệt,
Lệ sầu ướt gối suốt canh thâu.

Quê cũ, quê người đi tứ phương
Sao còn mang nặng những dư hương,
Ta nghe đá nát vàng tan chảy,
Một khối tình si, một Dại khờ

Em nhớ Sàigòn chẳng nhớ ta
Như ai quên mất tuổi ngọc ngà,
Có thương có nhớ chừng đôi phút,
Rồi cũng ngày tháng lạnh lùng qua.
                                                                                           Mây Ngàn

Các bình luận của bài viết (0 bình luận)

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.
To help us distinguish between sites dataCtrl.submitted by individuals and those automatically entered by software robots, please type the squiggly letters shown here into the box below.
Vui lòng nhập dòng chữ trong hình dưới đây vào hộp ở ngay phía dưới.

Các bài khác