Đăng Ký Nhận Thông Tin

Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.

CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA

9/15/2007
[Share] | [Download] - 16339 views | 477 downloads

Bây giờ tuổi đã về già
Bạc phơ mái tóc, không nhà cô đơn
Đời anh nào được gì hơn
Tự do người hưởng, oán hờn anh mang ....

Các bình luận của bài viết (0 bình luận)

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.
To help us distinguish between sites dataCtrl.submitted by individuals and those automatically entered by software robots, please type the squiggly letters shown here into the box below.
Vui lòng nhập dòng chữ trong hình dưới đây vào hộp ở ngay phía dưới.

Các bài khác