Đăng Ký Nhận Thông Tin

Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.

Bóng Tre Xanh

5/15/2007

Bong Tre Xanh - Tan XuyenBóng Tre Xanh

Một chén trà nâng, câu chuyện cũ,
Bờ môi lành lạnh, nhớ chiều xưa...
Ngày qua... những gió cùng mưa,
Kiếm côn, côn kiếm... ơ hờ núi sông!

Mừng bạn, ta dâng lời chúc tụng,
Bốn bề mây cuộn, có hề chi.
Gió mây từ thuở biệt ly,
Ừ trong mây gió có gì vấn vương!

Đây bóng Tre Xanh, giồng đất cũ,
Rừng thưa, cánh nhạn xoãi về đâu?
Ngày qua như bóng vó câu,
Kontum, cách biệt mấy mầu khói sương...

Một nén hương tàn, cơn mộng cũ,
Bên trời ngọn gió thở đìu hiu,
Chiều qua nghe tiếng gió reo,
Gió treo đầu kiếm vang nhiều ước mơ!

Tân – Xuyên
Mến tặng
Thầy Huỳnh Trọng Tâm

 

 

Các bình luận của bài viết (0 bình luận)

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.
To help us distinguish between sites dataCtrl.submitted by individuals and those automatically entered by software robots, please type the squiggly letters shown here into the box below.
Vui lòng nhập dòng chữ trong hình dưới đây vào hộp ở ngay phía dưới.

Các bài khác