Đăng Ký Nhận Thông Tin

Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.

HỮNG HỜ

8/30/2008
[Share] | [Download] - 19757 views | 836 downloads

Giòng sông xưa. Chiều nay nước trôi ngược giòng.
Đưa giấc mộng đời về bên dốc thiên thai
Đìu hiu, con phố xưa đổi thay
Bóng dáng ai mờ phai, tình hững hờ !

Các bình luận của bài viết (0 bình luận)

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.
To help us distinguish between sites dataCtrl.submitted by individuals and those automatically entered by software robots, please type the squiggly letters shown here into the box below.
Vui lòng nhập dòng chữ trong hình dưới đây vào hộp ở ngay phía dưới.

Các bài khác