Đăng Ký Nhận Thông Tin

Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.

Đã Bảo Đừng

11/19/2009
[Share] | [Download] - 12613 views | 487 downloads

Ta tủi hờn lá vàng rơi trước ngõ
Em lạnh lùng quay gót bước chân đi
Như hững hờ như chẳng luyến tiếc gì
Em coi rẻ vâng tình ta quá rẻ ....

Các bình luận của bài viết (0 bình luận)

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.
To help us distinguish between sites dataCtrl.submitted by individuals and those automatically entered by software robots, please type the squiggly letters shown here into the box below.
Vui lòng nhập dòng chữ trong hình dưới đây vào hộp ở ngay phía dưới.

Các bài khác