Đăng Ký Nhận Thông Tin

Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.

Mười Năm Ngậm Ngùi

8/16/2011
[Share] | [Download] - 4986 views | 410 downloads

Mười năm vật đổi sao dời
Em sầu thiếu phụ ngậm ngùi lòng ta
Mười năm cánh vạt bay qua
Mười năm biết mấy xót xa đoạn trường...

Các bình luận của bài viết (0 bình luận)

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.
To help us distinguish between sites dataCtrl.submitted by individuals and those automatically entered by software robots, please type the squiggly letters shown here into the box below.
Vui lòng nhập dòng chữ trong hình dưới đây vào hộp ở ngay phía dưới.

Các bài khác