Đăng Ký Nhận Thông Tin

Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.

Đời Ngắn Ngủi

8/16/2011
[Share] | [Download] - 8152 views | 486 downloads

Thứ Năm rồi tuần lễ sắp trôi qua
Con phố nhỏ vẫn nằm yên lặng lẽ
Ngày thứ Sáu hắt hiu cơn gió nhẹ
Không nắng vàng phiêu lãng áng mây trôi...

Các bình luận của bài viết (0 bình luận)

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.
To help us distinguish between sites dataCtrl.submitted by individuals and those automatically entered by software robots, please type the squiggly letters shown here into the box below.
Vui lòng nhập dòng chữ trong hình dưới đây vào hộp ở ngay phía dưới.

Các bài khác