Đăng Ký Nhận Thông Tin

Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.

Cho Em Mượn

3/8/2011
[Share] | [Download] - 25058 views | 525 downloads

Nghe ấm lòng từng hơi thở thân quen
Đời bão táp có anh làm lá chắn
Em muốn tựa vào vai anh thinh lặng
Nghe dòng đời xuôi ngược chảy xung quanh....

 

Các bình luận của bài viết (0 bình luận)

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.
To help us distinguish between sites dataCtrl.submitted by individuals and those automatically entered by software robots, please type the squiggly letters shown here into the box below.
Vui lòng nhập dòng chữ trong hình dưới đây vào hộp ở ngay phía dưới.

Các bài khác