Herbal Infomation Videos

PATIENT TESTIMONIALS

Lời cảm tạ của Ngọc Điệp và gia đình
Kính gởi thầy Tâm

Em tên là Nguyễn Ngọc Điệp và gia đình em đang sống ở Savannah, Georgia. Em và gia đình thành thật cảm tạ thầy đã chữa hết bệnh dị ứng mũi cho em. Thầy cũng chữa khỏi bệnh nóng chân cho mẹ em và bệnh phong thấp cho ba và mẹ em.
Người em trai của em cũng được thầy chữa khỏi bệnh đau nhức và dị ứng.  Người em gái của em bị bệnh vẩy nến lâu năm cũng được thầy chữa hết.
Gia đình em và em sau khi dùng thuốc Thanh Dược Hoàn của thầy và kết hợp với tài châm cứu và chẩn đoán bệnh tài giỏi của thầy chì trong vòng 1 tháng em và gia đình đã hoàn toàn hết bệnh.

Chân thành cảm ơn thầy.

Nguyễn Ngọc Điệp cùng với gia đình một lòng cảm tạ.
Patient Information: Nguyễn Ngọc Điệp, Savannah, Georgia, United States

Lời Cảm Tạ của Cô Ngọc Điệp và gia đình
Kính gởi thầy Tâm

Em tên là Nguyễn Ngọc Điệp và gia đình ở Savannah Georgia chân thành cảm tạ thầy Tâm đã chữa lành bệnh mũi dị ứng cho em, bệnh phong thấp cho ba mẹ em và bệnh nóng chân của mẹ em. Người em trai  của em cũng được thầy chữa  hết bệnh đau nhức và dị ứng.  Em gái  của em bị bệnh vẩy nến cũng nhờ vào tài châm cứu của thầy nay đã hoàn toàn hết bệnh.
Gia đình em và em sau khi dùng thuốc Thanh Độc Hoàn của thầy kếp hợp vào việc châm cứu và chẩn bệnh tài giỏi của thầy khoảng 1 tháng, đã hoàn toàn hết bệnh.
Chân thành cảm tạ Thầy
Nguyễn Ngọc Điệp và gia đình
Patient Information: Nguyễn Ngọc Điệp, Savannah, Georgia, United States

Benh Ngua - Eczema

Kinh chao thay Tam,


Con gai cua con gan 6 tuoi roi. Khoang hon mot nam nay con co dem chau den thay cham cuu, thoa thuoc Kem Viem Da va uong Di Ung Tuu. Mo*’i da^`u chau do rat nhieu nhung mot thoi gian ngan sau chau lai bi ngua tro lai. Con co dem chau qua cho thay cham cuu them mot lan nua cach day khoang 4 thang va nay chau lai bi ngua tro lai. Con nghe nhieu nguoi duoc thay chua het ngua nhung khong biet sao con gai con lai khong duoc may man nhu vay.

Hien tai, con van cho chau uong thuoc Di Ung Tuu va thoa Kem Viem Da moi khi chau bi ngua. Theo thay con co nen dem chau qua cho thay cham cuu them mot lam nua khong (con o Cali) ? Va con ho*i lo la chau dung thuoc Di Ung Tuu va Kem Viem Da nhieu qua khong biet co sao khong? Chau da dung it nhat cung hon 25 chai Di Ung Tuu va thoa gan 3 hu lon, loai $500 Kem Viem Da roi. Sai nhung loai thuoc nay nhieu khong biet co anh huong toi development cua chau sau nay khong, xin thay cho biet.

Cam on thay rat nhieu va xin Chua va Me Maria luon ban nhieu suc khoe va binh an den voi thay va gia dinh.

Kinh
Henry

Patient Information: Henry Mai, California, United States

Benh Ngua - Eczema

Kinh chao thay Tam,


Con gai cua con gan 6 tuoi roi. Khoang hon mot nam nay con co dem chau den thay cham cuu, thoa thuoc Kem Viem Da va uong Di Ung Tuu. Mo*’i da^`u chau do rat nhieu nhung mot thoi gian ngan sau chau lai bi ngua tro lai. Con co dem chau qua cho thay cham cuu them mot lan nua cach day khoang 4 thang va nay chau lai bi ngua tro lai. Con nghe nhieu nguoi duoc thay chua het ngua nhung khong biet sao con gai con lai khong duoc may man nhu vay.

Hien tai, con van cho chau uong thuoc Di Ung Tuu va thoa Kem Viem Da moi khi chau bi ngua. Theo thay con co nen dem chau qua cho thay cham cuu them mot lam nua khong (con o Cali) ? Va con ho*i lo la chau dung thuoc Di Ung Tuu va Kem Viem Da nhieu qua khong biet co sao khong? Chau da dung it nhat cung hon 25 chai Di Ung Tuu va thoa gan 3 hu lon, loai $500 Kem Viem Da roi. Sai nhung loai thuoc nay nhieu khong biet co anh huong toi development cua chau sau nay khong, xin thay cho biet.

Cam on thay rat nhieu va xin Chua va Me Maria luon ban nhieu suc khoe va binh an den voi thay va gia dinh.

Kinh
Henry

Patient Information: Henry Mai, California, United States

Cam on Thay da chua benh
Cam on thay da chua benh, cham cuu cho nhom tui em 06 nguoi trong ba ngay qua. That vui va thoai mai khi den phong cham cuu cua thay. Duoc nghe thay va co bieu dien van nghe hap dan. Thay dan co hat, co ngam. Lam em cung hat am tham theo co. Tuy dau khi kim chich vo. Nhung em cung co hat theo co thay.
Patient Information: TRUONG MAI, United States

First  <  ...  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  ...  >  Last

Add new testimonial

Fields marked with asterisk * are required

Title*:
Please enter Title.
Description
Name*:
Please enter your Name.
Phone:
Email:
Your Email is not valid. Please re-enter.
Address:
City:
State:
Zip Code:
Country:
To help us distinguish between sites submitted by individuals and those automatically entered by software robots, please type the squiggly letters shown here into the box below.
Please re-enter the image validation (green text image below) to the box underneath it..