Thêm hiện kim cho Sơ để giúp nhận thêm trẻ mồ côi tại viện mồ côi Tre Xanh tỉnh Kontum, VN
VS Thu Hà phát quà vặt cho trẻ em tại viện mồ côi Tre Xanh tỉnh Kontum, VN
Xây dựng nhà trẻ và trại cùi Tre Xanh tại tỉnh KonTum, VN
Phát gạo cho người nghèo
Phát gạo cho người cùi
Phát thức ăn cho người nghèo
Chăm sóc sức khỏe bệnh nhân
Điều trị cho người bệnh phong
Phát gạo và hiện kim cho đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa thuộc tĩnh Sóc Trăng (1)
Phát gạo và hiện kim cho đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa thuộc tĩnh Sóc Trăng (2)
Phát gạo và hiện kim cho đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa thuộc tĩnh Sóc Trăng (3)
Yểm trợ đồng bào vùng sâu vùng xa (1)
Yểm trợ đồng bào vùng sâu vùng xa (2)
Yểm trợ đồng bào vùng sâu vùng xa (3)
Yểm trợ đồng bào vùng sâu vùng xa (4)
Yểm trợ đồng bào vùng sâu vùng xa (5)
Giáo xứ Quảng-Đà (1)
Giáo xứ Quảng-Đà (2)
Giáo xứ Quảng-Đà (3)
Giáo xứ Quảng-Đà (4)
Quà Xuân (1)
Quà Xuân (2)
Quà Xuân (3)
Quà Xuân (4)
Quà Xuân (5)
Quà Xuân (6)
Từ Thiện Họ Đạo Đường Láng, Sóc Trăng

CHARITIES


GIÁO XỨ THÁNH GIUSE (1/10/2018)

Việt Tộc Foundation (4/17/2017)

Quà Giáng Sinh cho các em nghèo và cô nhi ở Kontum (12/31/2016)

Quà Giáng Sinh cho các em dân tộc nghèo (11/21/2016)

Mua Sách Vở cho Trẻ Em Nghèo (8/16/2015)

Họ Đào Cái Tắc 3/22/2015 (3/22/2015)

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc (3/21/2015)

Nhà thờ Thánh Tâm (3/13/2015)

Họ Đạo Tân Thành, Tân Hòa (2/5/2015)

Họ Đào Cái Tắc 1/24/2015 (1/24/2015)

[1]  2  3  4  5  6  7  8  >  Last