Đăng Ký Nhận Thông Tin

Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
DƯỢC THẢO CÔNG HIỆU PHẨM CHẤT BẢO ĐẢM GIÁ THÀNH HẠ
SỮA ONG CHÚA 1500 MG
(100% nguyên chất)
$30.00
LOTION DƯỠNG DA
(Sữa Ong Chúa)
$6.00
NẤM LINH CHI ĐỎ
(Thạch Linh Chi)
$25.00
DỊ ỨNG TỬU
(Trẻ em và người lớn)
$40.00
KEM VIÊM DA
(Kem Vẩy Nến)
$35.00
LOTION VIÊM DA SAMPLE
(Lotion Vẩy Nến)
$30.00
THUỐC NHỎ MẮT
(Công thức dược thảo)
$25.00
KEM DƯỠNG DA
(Sữa Ong Chúa)
$20.00
KEM ĐẶC TRỊ NÁM (Night)
(Dành cho ban đêm)
$35.00
KEM ĐẶC TRỊ NÁM (Day)
(Dành cho ban ngày)
$35.00
KEM CHỐNG NẮNG SPF 50+
Với dưỡng chất chống oxy hóa
$35.00   $30.00
TỨ TUYỆT ĐẠI BỔ HOÀN
(Bổ thân, bổ trí, bổ khí, bổ thần)
$25.00
VIÊN LÁ ĐU ĐỦ
(Giúp trị bệnh ung thư)
$25.00
THUỐC TAM CAO
Cao máu, Cao đường, Cao mỡ
$25.00